O Nas

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej to prężnie działająca, kreatywna i nowoczesna organizacja. Działamy na wielu płaszczyznach i realizujemy wiele projektów. Integrujemy środowisko absolwentów największej uczelni technicznej na Podlasiu. Realizujemy szereg działań, aby zakończenie studiów nie było jedynie zakończeniem wspólnej drogi absolwenta i jego Alma Mater, ale również kontynuowaniem wspólnej przygody. W tym celu Stowarzyszenie wykonało kolejny krok przy współpracy z Politechniką Białostocką, a mianowicie, powołało do życia Sklep PB. Pozwoli on na świadome budowanie wspólnoty osób utożsamiających się z Uczelnią poprzez używanie rzeczy oznaczonych godłem Uczelni. Wiemy że efektem tego, będzie wiele spontanicznych spotkań zarówno w samym mieście Białystok, jak i w Polsce, a także na całym świecie. Będą one powodem do uśmiechu i rozmów z ludźmi, którzy również znają znak Politechniki Białostockiej i być może również są jej absolwentami.

Blisko 70-letnia tradycja kształcenia i blisko 50 tysięcy absolwentów – jesteśmy dumni z historii Uczelni oraz rzeszy inżynierów, licencjatów i magistrów, którzy opuścili mury Politechniki. Nasze działania mają na celu wpieranie Uczelni, w tym Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, aby realizować wspólnie projekty i podejmować inicjatywy, mające pozytywny wpływ na atrakcyjne postrzeganie studiowania na Politechnice Białostockiej. To też czynimy przy projektach takich jak:

– Dni Kultury Studenckiej „Juwenalia Białystok 2023”

– Targi Pracy Politechniki Białostockiej

– ZerUwka

– Targi Praktyk i Staży Politechniki Białostockiej

– ZimUwka

– Dyplomatoria PB

– Nadanie tytułu „Złoty Absolwent PB”

– Sklep PB

– Karta Absolwenta

– Absolwentalia PB

– Bal inżyniera

 

To na pewno nie koniec działań, które realizujemy dla każdego z Was. Chcemy wychodzić z inicjatywą, ale też z otwartością wysłuchamy każdego z Was, abyśmy mogli jeszcze skuteczniej integrować środowisko społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej oraz jej sympatyków.

Wspólnie możemy więcej, razem możemy zbudować lepszą przyszłość!