Polityka prywatności

  1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej dostępnego pod adresem skleppb.edu.pl (dalej: „Sklep”).

1.2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej z siedzibą przy ul. Wiejskiej 45A, 15-351 Białystok (dalej: „Administrator”).

1.3. Sklep dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność i zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

  1. Zakres i Cel Zbierania Danych

2.1. Dane osobowe użytkowników są zbierane i przetwarzane w następujących celach:

– realizacja zamówień,
– obsługa płatności,
– kontakt z klientem w sprawie zamówień,
– rozpatrywanie reklamacji i zwrotów,
– wysyłka newslettera (za zgodą użytkownika),
– analiza statystyczna i marketingowa.

2.2. Zakres zbieranych danych obejmuje:

– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania,
– adres dostawy,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– dane do faktury (NIP, nazwa firmy).

  1. Podstawy Prawne Przetwarzania Danych

3.1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda użytkownika (np. na otrzymywanie newslettera),
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora (np. analiza statystyczna).

  1. Przekazywanie Danych

4.1. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

– podmioty realizujące dostawę zamówień (np. firmy kurierskie),
– podmioty obsługujące płatności (np. operatorzy płatności online),
– podmioty świadczące usługi IT i hostingowe,
– podmioty obsługujące księgowość.

  1. Prawa Użytkowników

5.1. Użytkownik ma prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania swoich danych osobowych,
– usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– przenoszenia swoich danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

5.2. W celu realizacji swoich praw użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@skleppb.edu.pl.

  1. Okres Przechowywania Danych

6.1. Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym:

– przez okres obowiązywania umowy,
– przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
– przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

  1. Bezpieczeństwo Danych

7.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników, w szczególności chroniąc je przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.

  1. Pliki Cookies

8.1. Sklep używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, analizy statystycznej oraz dostosowania treści do preferencji użytkowników.

8.2. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej oraz w ustawieniach sklepu.

  1. Zmiany w Polityce Prywatności

9.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Zmieniona Polityka Prywatności zostanie opublikowana na stronie Sklepu.

9.2. Korzystanie ze Sklepu po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowej Polityki Prywatności.

  1. Kontakt

10.1. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@skleppb.edu.pl lub listownie na adres: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok.